Λογότυπο & εταιρική ταυτότητα | Μέη Σωτοπούλου

Posted in logos

Λογότυπο και εταιρική ταυτότητα για τα ασφαλιστικά γραφεία Μέη Σωτοπούλου.

 

Τα ασφαλιστικά γραφεία Μέη Σωτοπούλου, μας ανέθεσαν την πλήρη σχεδίαση της εταιρικής τους ταυτότητας. Μετά από τη σχετική μελέτη καταλήξαμε στο λογότυπο, το οποίο και χρωματίστηκε μπλε και ασημί. Χρώματα και σχεδιαστικές φόρμες ακολουθούνται σε όλες τις εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας. Επιγραφή, κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, διαφημιστικό έντυπο κ.λ.π.